John Vogt

John Vogt är verksam som "the WELS Friendly Counselor for Scandinavia". Hans huvudsakliga ansvarsområde är att vara föreläsare i Biblicum, genom att ge kristen utbildning åt församlingsledare och blivande pastorer. Vogt är verksam i Göteborg.

Innan Vogt kom till Skandinavien var han under 28 år verksam som pastor i församlingar i Benton Harbor, MI, Jacksonville, FL, och Lansing, MI. De senaste 12 åren har han varit anställd inom WELS kommission för interkyrkliga relationer. De senaste fem åren av denna tid var han kontaktman för den evangelisk-lutherska frikyrkan i Tyskland. Han har skrivit boken Holy Spirit, Giver of Live (Northwestern, 1997).

Epostadress: JohnVogt@aol.com


Till föredraget