Hans Wassermann

Hans Wassermann är född i Österrike men växte upp i Finland. Han kom redan under skoltiden på kollisionskurs med samhället och råkade snart in i den undre världen. Han blev en ledande knarklangare och var efterlyst av Interpol. Sedermera satt han i fängelse i många år både i Finland och Sverige.

Under sin fängelsetid kom han i kontakt med kristna, men kunde inte tänka sig att en som gjort så stora brott både mot samhället och mot andra människor kunde ha rätt till någon förlåtelse. Evangeliet var dock starkare och han kom till tro på Guds fria nåd i Kristus. Efter en tid i anstalter blev han fri från sitt missbruk och studerade i Suomen Raamattuopisto i Grankulla. Genom Bibelns undervisning började han ifrågasätta den lära om kiliasmen som fördes fram där (läran om ett jordiskt tusenårsrike). Han fann att SLEY hade en lära som stämde med Bibeln och studerade sedan på en bibelkurs i Karkun evankelinen opisto under ledning av Juhani Viitala. Efter detta blev han kallad till predikant i SLEY i Sverige med uppgift att leda arbetet bland dess verksamhet i Borås.

Genom fortsatta studier i Guds ord och den lutherska bekännelsen kom Wassermann underfund med folkkyrkornas avfall från tron och lämnade Svenska kyrkan i oktober 1998. Han har numera blivit medlem av Lutherska bekännelsekyrkan i Finland och deltar i LBK:s verksamhet i Göteborg.

Wassermann blev efter sin fängelsevistelse pensionerad, eftersom man ansåg att en så djupt belastad kriminell person inte kan ges ett arbete. Själv skulle han ha önskat göra en samhällelig insats. Han är nu 55 år och verksam i Göteborgstrakten som evangelist för sina forna vänner i den undre världen, där han fortfarande är välkänd, och besöker också periodvis Finland. Hans verksamhetsspråk är i huvudsak finska.

Epostadress: mj14987@janus.swipnet.se


Till föredraget

26.8.1999