Sändebudet 5/1997, Ola Österbacka

Internet - hot eller möjlighet?

Sällan har en hel värld blivit så plötsligt biten av något nytt som av det nya kommunikationsfenomenet Internet. Det går knappt att öppna en dagstidning utan att stöta på de kryptiska bokstäverna http://www osv, och likadant är det i tevenyheter och annonser. Många uttrycker sin oro för detta okända och nya, medan andra är fulla av entusiasm och jublar över sina nya upplevelser vid datorskärmen så snart de kommer åt.

Utan tvivel är det fråga om en revolution inom informationsteknologin, som knappast kan jämföras med något annat än Gutenbergs uppfinning av boktryckarkonsten på 1400-talet. Det handlar bland annat om att direkt via sin dator kunna brevväxla med vem som helst på jordklotet i realtid, utan att vänta på en långsam postgång eller skriva ut brevet via fax. Man kan läsa aktuella prislistor hos leverantörer i Amerika samt beställa och betala varor, ta reda på utbildningsprogam i brittiska universitet eller reservera rum på hotell inför sommarsemestern.

Tyvärr är det nästan lika lätt att söka reda på knarkförsäljare och få kontakt med nynazistiska organisationer. Många är de "surfare" som letar reda på erotiska bilder eller laddar ner våldsamma spel till sin dator, som sedan blir deras sällskap under nattens timmar.

Det som behövs för att inleda "surfandet" är en dator av någorlunda modernt snitt, ett telefonmodem och en Internet-anslutning. För att sända e-post behövs ingen modern dator, det räcker med en mycket enkel maskin plus ett långsamt modem. Det är World Wide Web (=det världsomspännande nätet) med tillhörande specialprogram (webbläsarna) som kräver mest av datorerna, och i dag anses det vara standard att ligga på den nivån.

 

Vad skall vi göra med skräpet?

Någon har sagt att Internet till 97 % består av skräp. Det ligger något i det, även om meningarna säkert är delade angående definitionen på skräp. Klart är att det finns enorma kunskapskällor på Internet för den som behöver söka alla slag av fakta, både bättre och sämre.

Men allt kan både brukas och missbrukas. Ingen ifrågasätter väl i dag bokens eller tidningens existensberättigande, även om det finns mycket skräplitteratur. Mera diskussion väcker då film och teve. Den vanligaste uppfattningen är att sådant kan och bör användas också i Guds rikes tjänst, men att vi behöver se upp för det nedbrytande som finns. Vi skall inte låta teven eller videon ta herraväldet över oss utan lära oss att stänga av i rätt tid.

Precis lika är det med datorn. Den är en utmärkt tjänare, men får inte bli vår husbonde. Tyvärr finns det många som hotas av slaveri under datorspel och Internet-surfande. Det finns undersökningar som visar att det rentav kan utvecklas ett drogliknande beroende av sådant. Symptomen är en avskärmning från verkligheten och en överdriven lust att kolla upp något nytt vid skärmen så fort man får en chans. Vissa datorspel är så fängslande att det skall mycket till för att man självmant skall bryta upp mitt i ett parti.

Ett planlöst surfande på Internet &endash; närmare bestämt på webbsidorna &endash; kan få timmar och nätter att gå utan att man vet ordet av. Man leds vidare genom nya, spännande länkar och det tar aldrig slut. Vanligen är det nybörjarivern som är motorn bakom surfandet &endash; den mera erfarne vet vart man vill komma och vet också var man skall söka.

Det ligger nära till hands att datorn med telefonmodem och Internetanslutning kan utnyttjas som barnvakt. Se upp där, alla föräldrar! Dels kan telefonräkningen bli obehagligt stor, dels bör den minderåriga alltid ha någon vuxen som någorlunda har koll på surfningen för att den unge inte skall fastna i maskorna på nätets skuggsida. Visst skall vi kunna ge förtroende, men vi skall inte vara blåögda. Till det är erfarenheterna på många håll för allvarliga.

Det är också skäl att föräldrar går igenom vilka spel barnen sysselsätter sig med vid datorskärmen. Det finns många exempel på fruktansvärda våldssituationer och rasism bland de spel som cirkulerar. Personligen är jag mycket negativ mot dessa spel som är ägnade att framkalla primitiva drifter hos barn och unga. Dessutom far de iväg med mycken tid som i stället kunde kanaliseras till kreativa lekar och samvaro med kamrater av kött och blod.

 

Internet ger möjligheter

Vill man å andra sidan göra något vettigt av sin Internet-anslutning finns det enorma möjligheter. Här kan jag bara ge en första antydan. Den intresserade måste pröva själv!

Det första man tar i bruk är troligen en e-postadress. Då kan man med ett enkelt terminalprogram eller ett speciellt e-postprogram sända och ta emot post till och från hela världen. Internationellt används engelska, och därför är detta ett utmärkt sätt att lära sig språk.

Det finns ett oräkneligt antal s. k. postningslistor med diskussioner om alla möjliga frågor. Där kan man gå in och läsa vad andra skriver om det som intresserar en eller själv sända in bidrag eller ställa frågor.

Via e-post kan man sända in bidrag till tidningarnas insändarspalter eller sända in tävlingssvar. Man kan dela med sig av texter i en diskussionsgrupp som någon vän kan vara intresserad av. Genom att bifoga datafiler till e-posten kan man sända bilder och data till varandra eller varför inte en trycksak till ett tryckeri.

Företagens webbsidor håller på att bli lika viktiga som broschyrer och prislistor. Är man intresserad av ett stockhus söker man upp de företag som säljer sådana och bläddrar igenom deras urval. Blir man intresserad kan man skriva ut produktinformationen på sin egen skrivare. Troligen finns också prislistan med, och det går alltid bra att sända en förfrågan eller en beställning till företagets e-postadress. Betalning över nätet har ännu inneburit vissa risker, eftersom hackers kan ta sig in i e-posten och stjäla kreditkortsnumret, men man börjar nu ha lösningar för fullständig säkerhet också för betalning över nätet.

 

Efö erbjuder Internet-service

Efö fick i fjol ett specialbidrag från undervisningsmininsteriet för ett datanätverksprojekt, i praktiken en egen Internet-server. Vi har sedan i december en egen hemsida med aktuell information om linjer, personal och serviceformer: http://www.efo.fi. Det går bra att be om information och anmäla sig till kurser via e-postadressen info@efo.fi. På hemsidan kommer man också till en länkbox med många intressanta länkar för den som vill ha hjälp med att söka specialområden och till en sida med aktuell information från skolan.

Dessutom har vi skaffat utrustning för att utifrån kunna ringa upp till vår server via modem. Det har funnits en del tekniska svårigheter i detta som har dragit ut på tiden, men när detta läses torde denna EföInet-verksamhet vara i full gång. Vi behöver den för att få inkomster för att upprätthålla servern. Själva Internet-anslutningen via fast linje kostar en hel del.

Efös datalinje, som tillsammans med två ingenjörsstuderande sköter om projektet, erbjuder också förmånliga tjänster att upprätta hemsidor åt företag, föreningar eller enskilda som så önskar.

I anslutning till EföInet håller vi på att utveckla en ny form av evangelisation, där vi gärna vill koppla in bibellinjen: Logos-mappen, en samling bibel- och bekännelsedokument. Detta kräver ett betydande arbete av frivilliga, men det kan bli en mycket intressant verksamhet om Gud så vill. Vi hoppas till en början att få med Svenska Folkbibeln NT96, men också bekännelseskrifterna och annan god luthersk litteratur kommer att tas med. Självklart försöker vi få med viktiga artiklar ur Sändebudet och Hemåt, liksom också länkar till andra samlingar samt enskilda personers artiklar och predikningar.

Denna verksamhet är än så länge intressant i första hand för studerande och forskare, men vartefter nätet blir allmännare kan den få betydelse också som en ny evangelisationsform, eftersom vi här kan räcka Guds ord till en målgrupp som kanske inte annars kommer inom Ordets hörhåll.

Logos-mappen behöver många intresserade medarbetare, som här här på ett utmärkt sätt kan förena datorintresset med arbete i Guds rike. Kom med! Den som är oerfaren i datorhanteringen och Internet kan till att börja med komma på en kurs i maj, då vi lär oss hur man för över texter till sådan form som kan placeras ut på Internet och arbetar med utvalda projekt.

Säg inte att inte Internet kan användas i Guds rike! Pröva allt, och behåll det som är gott!


Artikelmeny | Logosmappen