Vasabladet 15.6.1995, Ola Österbacka

Andlig och materiell miljöförstöring

I debatten om barnfylleriet är det lätt att hänvisa till de stora perspektiven, till helheter, som det inte är lätt att påverka. Det är som bekant inte lätt att tömma ett hav med en tesked. I den situationen frestas man lätt att resignera: det tjänar ingenting till att ens försöka.

Mina tankar har gått till ett annat fenomen: miljöförstöringen. Visst kan det verka meningslöst att börja kämpa mot en global växthuseffekt. De som kämpar med att städa upp olja från ett skär efter en oljeolycka kanske också tycker att det är ett fåfängt arbete. Ändå gör de det. I viss mån verkar decennier av engagerade människors insatser ha burit frukt. Medvetenheten om riskerna med miljöförstöringen har ökat.

Varför super elvaåringen?

Den frågan är släkt med frågor av typen: Varför utnyttjas barn sexuellt? Varför mördades Pia? Varför knivhöggs tonåringen?

Allt mer har vi börjat förfasa oss över den ökade barnpornografin, likaså över det allt mera uppenbara våldet. Har det något samband med det ökade barnfylleriet?

Jag hävdar att det gör det. Det handlar om en miljöförstöring av ett helvetiskt slag. En infernalisk plan, som bryter sönder samhälle, familjer och individer. Alkoholen är bara en komponent i denna plan. Andra sådana komponenter är pervers sex och våld.

 

Ett exempel

I Hufvudstadsbladets decembernummer 1993 av ungdomsbilagan Mix refererades en kryssning med ett kryssningsfartyg. Syftet var att förena ensamstående till könsumgänge, bland annat med hjälp av porrfilmer som visades för de manliga resenärerna samtidigt som de kvinnliga preparerades med horoskop. Kondomer delades ut med förhoppning att de skulle komma till användning.

Jag skrev med anledning av referatet en debattartikel för Hufvudstadsbladet med rubriken "Andlig miljöförstöring". Artikeln publicerades aldrig i Hbl. Däremot togs den in i Kyrkpressen i februari 1994.

I artikeln presenterade jag några teser, med vilka jag ville leda i bevis att dylik andlig nedsmutsning borde jämställas med kriminell nedsmutsning av natur och livsmedel. Eftersom teserna mycket väl kan överföras till att gälla barnfylleriet vill jag återge dem i den aktuella debatten.

  1. Öppen inbjudan till erotiska kontakter medför ökade risker för kvinnor att bli utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld. Att sådant ökat på senare tid är allmänt känt. Otryggheten för kvinnor på gator och vägar ökar.
  2. Benägenheten till incest och utnyttjande av barn i den pornografiska industrin ökar. Människan måste tillfredsställa de lustar som väcks. Tröskeln för tillfredsställelsen höjs allt mer och formerna blir allt mer perversa.
  3. Äktenskapet som institution försvagas, eftersom de förväntningar som ställs via erotiska filmer, herrtidningarnas äventyr och damtidningarnas förljugna romantik sällan motsvarar verkligheten. Ju mera sexualfixerade vi blir, desto svårare har ungdomarna att kunna gå in i ett äktenskap som bygger på trohet och verklig kärlek. Därmed är det bäddat för skilsmässor och tragedier.
  4. Till följd av äktenskapets och familjens kris vacklar samhället i sina grundvalar. Allt fler barn växer upp utan trygghet. I stället för att få kärlek och goda föredömen för ögonen i hemmet får de vänja sig vid egoistiska strider och maktanspråk. Massmedia överöser dem med våld och porr som kompensation.
  5. Människans historia känner många motsvarande kulturer, där man tygellöst levt ut sina drifter. I regel har sådana följts av kulturens undergång. Det mest kända exemplet torde vara Roms undergång. Den allvarligaste katastrofen känner vi från bibelns berättelser om Noas tid.

 

Paralleller alkohol-sex-våld

Många av punkterna ovan kan överföras också till alkoholen.

Inställningen till alkoholen har snabbt förändrats i takt med anslutningen till EU. Vinkulturen presenteras i radio och TV. Möjligheterna att förmånligt skaffa sig alkoholhaltiga drycker ökar. Familjer som inte tidigare sysslat med "vinkultur" måste nu hänga med. Också barnen introduceras i alkoholens värld i många hem.

Depressionen har lett till att många gamla normer övergetts. Vad-tjänar-det-till-mentaliteten tar lätt över. Sorgerna måste dränkas. Ett medel finns inom räckhåll: alkoholen.

Våldet är en annan faktor som vi vant oss med. Det är inte bara filmindustrin som serverar råheter. Också TV-nyheterna erbjuder oss blod och lösslitna kroppsdelar i överflöd.

Samtidigt som det internationella datanätet erbjuder nya och svindlande möjligheter kommer där in odraperad pornografi, många gånger i sådana former som den vanliga föräldern inte skulle drömma om att den datakunnige tonåringen skulle syssla med.

Den nya datortekniken erbjuder möjligheter att leva sig in i våldet på ett helt annat sätt än tidigare. I den virtuella verklighet som multimediadatorerna kan trolla fram är det möjligt att själv vara med och bestämma hur filmhjältens onda fiende dör. Man ser resultatet av skottet man trycker av, eller hur blodet sprutar efter knivhugget.

Det hjälper inte mycket att försvara sig med att den som man skjutit är ett monster, som inte har rätt att leva. Man övar in sina reaktioner. Det är inte svårt att ana vad den övningen leder till i en verklig situation, när tonåringen inte handlar efter sina känslor, utan reagerar intuitivt inför ett hot.

 

Pengarnas makt

I allt detta finns en gemensam komponent med: pengarna. Det är pengarna som driver alkoholpolitiken, det är pengarna som driver fram det allt hårdare våldet i video och datorspel, det är pengarna som göder porrindustrin. Naturligtvis måste människans primitiva drifter väckas så att pengarna kommer loss. Alkoholen släpper lös komplexen i stället för att de skulle fostras bort i kärleksfulla relationer och gemenskap. Sexualdriften och aggressionerna är välkända och starka drifter för alla och inte alls svåra att utnyttja och förvränga.

Förstår föräldrarna vilka förebilder de ger sina barn? Inser de hur hårt de är styrda av den hårda kommersialismen, som inte tar några som helst hänsyn till personliga föjder?

 

Varför sådan ensidighet?

Jämförelsen med den materiella miljöförstöringen är uppenbar. Också där handlar det om pengar: så mycket effektivitet som möjligt ur våra fabriker, så stor skörd som möjligt från åkern, så ren tvätt som möjligt så säljer man sitt tvättmedel bättre osv.

Men varför har man gått åt den typen av miljöförstöring utan att inse vilka enorma skador den andliga miljöförstöringen ger? Är det för att man blir kallad moralist om man angriper sådant? Är det därför att det känns svårare i det personliga skinnet att avstå från de andliga friheterna?

Hur kan man motivera vår hårda tobakslagstiftning samtidigt som man till det yttersta värnar om friheten att med alkoholens hjälp fördärva sin hälsa, att ruinera sin familjs ekonomi, att förstöra sina barns framtid? Hur kan man tala om att vi skall fostra till fred samtidigt som vi lär våra barn och tonåringar att hata människor som djuriska monster och döda dem med knivar och eldvapen? Hur kan man vänta sig att äktenskap skall hålla ihop när pojkarna på dataskärmarna och i porrtidningarna ser hur flickorna förvandlas till sexualobjekt som är till för att erövras så snart som möjligt?

Pengarnas makt måste brytas genom upplysning och lagstiftning.

När tar partierna upp den andliga nedsmutsningen på sina partiprogram? Eller har den andliga nedsmutsningen redan tärt för mycket på politikernas egen trovärdighet?

 


Artikelmeny | Logosmappen