ONOS FATIZON - andra tal och artiklar


Tal och föredrag från olika tillfällen

 

C. F. W. Walthers förord till Lehre und Wehre, 25. volymen (januari 1879) om att utträda ur statskyrkor:


SLEF:s styrelses Råd och anvisningar från 1989

 

Några utdrag ur Pietisten nr 6/2000


Onos fatizon

11.2.2006