Kategorier
Efö-minnen

Utländska studerande och invandrare

Redan under 1970-talet fick vi då och då utländska studerande. De var till en början gäststuderande, antingen sådana som hade släktingar i nejden eller sådana som sökte utbildning för sin verksamhet i hemlandet. En sådan var Aska från Kisii i Kenya, som en av Bibeltrogna Vänners missionärer hade tagit sig an. Aska var elev på […]

Kategorier
FileMaker

FileMaker 14 är här!

FileMaker lanserade 12.5.2015  version 14 av FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server och FileMaker Go. Den nya versionen ger utvecklare kraftigt förbättrade verktyg, men även slutanvändaren kan notera en del intressanta nyheter. Den som uppgraderar sin datorprogramvara kommer att notera ett förändrat statusområde, som tagit intryck av renheten i Apples nyare iOS. Med ett helt […]

Kategorier
Efö-minnen

Intensiva internetprojekt

När vi etablerade vår datasal sommaren 1992 ville vi självfallet ha möjlighet att kommunicera med omvärlden via Internet. Jag hade själv börjat använda e-post i samband med studier om flerformsundervisning 1989, men World Wide Web var ett ganska okänt begrepp. Vi förhandlade om en Internetanslutning med olika företag och slutligen stannade vi för en 64 kbit/s-lina […]

Kategorier
Efö-minnen

Macintosh drar in

Ett par år efter mitt första försök med datakommunikation var det dags att ta steget in i PC-världen. Vi skaffade en PC XT med 5 ¼” diskettstation och en hårdskiva på 20 Mbyte. Till den skaffade vi några program från SPCS, bland annat för ordbehandling, kalkylering och register. Jag hade redan i mitten av 1980-talet, när […]

Kategorier
Efö-minnen

Åreresor

När vi på återresan från Norge besökte Hållands folkhögskola i maj 1976 såddes ett frö som några år sedan grodde till en resa med just Hållands folkhögskola och Årefjällen som mål. Det var i början av april 1984. Resan avslutades med en tripp till Trondheim och besök i Rødde folkehøgskole. För en som aldrig tidigare skidat i fjällen, […]

Kategorier
Efö-minnen

Norgeresor

Tidigare skrev jag om Leningradresorna som var en tradition i många år. Det finns två andra resmål som jag vill beskriva speciellt, för de gav så starka minnen. Det första är Norgeresorna. Den första av dem ägde rum i maj 1974. Jag minns inte hur vi kom att välja det resmålet, men det var åtskilliga diskussioner […]

Kategorier
Efö-minnen

Leningradresor

Från 1960-talet hade Evangeliska folkhögskolan för vana att varje år göra en resa med skolfamiljen – eleverna och några från lärarkåren och personalen – till Leningrad, den stora metropolen alldeles vid vår östra gräns (nuvarande Sankt Petersburg). Så gjorde vi också efter att mitt första skolår avslutats 1971. Det var en stor upplevelse. Så nära, men ändå […]

Kategorier
Efö-minnen

Ett inskriptionstal

Nedanstående text var införd i Vasabladet 8.9.1981. Evangeliska folkhögskolan och konservatorieplanerna Vågar man kanske uttrycka förhoppningen att en eventuell etablering av ett svenskspråkigt konservatorium i Vasa skulle förutsatta en satsning på ordentliga musikundervisningsutrymmen där också Evangeliska folkhögskolan kunde få hyra in sig? undrar skolans rektor Ola Österbacka. Rektor Österbacka har talat vid skolans inskriptionsfest i […]

Kategorier
Efö-minnen

Aktiviteter vid sidan av undervisningen

Detta är ett tredje inlägg i syfte att systematisera den socialpedagogiska verksamheten,  kompletterat med några bilder. En del av detta har redan tidigare skymtat fram i andra inlägg. Här lyfter jag fram ytterligare några aktiviteter utanför den ordinarie undervisningen. Motionsaktiviteter En vanlig aktivitet som traditionellt genomfördes alla år var en skiddag, ofta på fastlagstisdagen, då vi skidade över isen till […]

Kategorier
Efö-minnen

Andlig verksamhet

Jag försöker i det här inlägget göra en mera systematisk beskrivning av den andliga verksamheten än varit fallet i tidigare inlägg. Att det finns en del upprepningar ber jag om överseende med. Evangeliska folkhögskolan är nära förbunden med den evangeliska rörelsen, som på svenskt håll är organiserad i Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland. Skolan ägs […]