Kategorier
Onos Fatizon

Avprogrammera julens avgud!

Dessa tankar är daterade 2.12.1990. Jag är inte säker på om texten alls publicerades i Vasabladet, vilket var avsikten. Det har ännu sin aktualitet, varför jag nu publicerar det för begrundan. – – – Varje år är det likadant. Man suckar över att julöppningen börjar allt tidigare, redan i mitten på november. Reklamerbjudandena sköljer över oss […]

Kategorier
Debatt

Om kyrklig vigsel av samkönade par

Tankar utifrån en intervju med Trygve Cederberg, Vbl 3.11, HSS-webb 2.11. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/163293 Citat av Trygve Cederberg: ”Om en person är homosexuell säger de konservativa att man accepterar människan, men inte homosexualiteten. Men homosexualitet går inte att skilja från en människa, så det är ett väldigt problematiskt argument som kyrkan för.” ”Det finns två argument att lyfta […]

Kategorier
FileMaker

FileMaker 16 har lanserats

Den 9 maj 2017 lanserades den senaste versionen av FileMaker-familjen. Utöver FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, FileMaker WebDirect och  FileMaker Server har familjen nu fått en medlem till: FileMaker Cloud. För närvarande gäller en rabattkampanj på 25 % för övergång från Microsoft Access till FileMaker. Servern Titus kommer tillsvidare att använda FileMaker Server 15 (hosting […]

Kategorier
Efö-minnen

Korset i centrum!

På Marie bebådelsedag var jag kallad att hålla festtalet på 90-årsjubileet som firades samtidigt som elevförbundet höll sin årsfest. Jag anknöt till Margite Lindéns inledningstal där hon påminde om hur det var när skolan grundades. Skolans första verksamhetsår inleddes den 1 november 1926 i Dagsmarks bönehus. Det var ovanligt många med på festen denna gång. […]

Kategorier
Efö-minnen

EFÖ brevskola

Det finns ett område av min verksamhet som rektor som jag inte har berört. Jag hade inte tänkt att det skulle bli en så här lång paus. Nu, strax inför den officiella 90-årsfirningen (26.3.2017) ska jag försöka fylla igen en lucka. När den intensiva byggnadsperioden under 1980-talet gick mot sitt slut insåg jag att jag […]

Kategorier
FileMaker

Uppgradering av Titus-servern

Måndagen den 16 januari 2017 uppgraderades Titus-servern och operativsystemet. Operativsystemet är MacOS Sierra (10.12) och FileMaker Server-programmet uppgraderades till version 15. SSL-certifikatet (webb: https) har efter uppgraderingen den nyaste signaturen SHA256.

Kategorier
Aktuellt

God Jul 2016!

Vänner, släktingar och kunder tillönskas en Välsignad Julhögtid och ett Gott (Bättre) Nytt År 2017! Versen på julkortet är från Lina Sandells sång Julen nu åter är inne. Det är vår bön att alla leds till den kära krubban där vi finner Jesus, att han ska vara allas väg och att hans ljus ska lysa oss i […]

Kategorier
Samhälle

Skrivelse till justitiekansler

Behandlingen av regeringens proposition angående jourlagarna, enligt vilken Vasa centralsjukhus skulle fråntas rätten till fulljour och därmed klassas ner, samtidigt som svenskspråkiga skulle hänvisas till vård vid det helfinska sjukhuset i Seinäjoki, blev en fars som inte är värdig en rättsstat och utgör ett dråpslag mot den svenska befolkningen i Finland. Eftersom det framkommit betydande […]

Kategorier
Aktuellt Onos Fatizon

God litteratur förmånligt eller gratis

Böcker till salu eller gratis När Logos förlag den 1 oktober 2016 övertogs av S:t Johannes ev-luth församling gjordes en överenskommelse att avskrivna böcker förvaltas av OF system, som också löste in och säljer en del av böckerna som inte var intressanta för församlingen. Se närmare här där det också finns prisexempel. Passa på att läsa ditt […]

Kategorier
Onos Fatizon

Är tiden ur led?

”Ur led är tiden.” Det får man läsa då och då som kommentarer till nyheter, som håller på att överträffa varandra i bisarrhet. Många gånger har man svårt att tro sina ögon och öron. Som nu när utbildningsstyrelsen rekommenderar att lärare ska minska på tilltalet av pojkar och flickor. I sin guide om jämställdhetsarbete rekommenderar […]