Alla inlägg av Ola Österbacka

FBA-medlemskap avslutas – efter 24 år

Ett långt medlemskap i det professionella samfundet FileMaker Business Alliance (FBA) avslutas den 28 februari 2018.

Jag grundade min privata firma F:ma OF system år 1994. Jag har erfarenhet av arbete med FileMaker sedan 1990, med början från FileMaker Pro 1. Från 1994 blev jag även medlem av Claris Solution Alliance, som ändrades till FileMaker Solution Alliance och senare blev FileMaker Business Alliance. Medlemskapet avslutades på mitt eget initiativ av åldersskäl. I Finland finns ett tiotal FBA-medlemmar.

Mitt medlemskap i FBA har gett möjlighet till specialinformation samt att sälja förmånliga program. Då många numera köper sina program via FileMakers webshop har denna verksamhet minskat i betydelse.

OF system har utvecklat en lång rad specialtillämpningar, i första hand för ideella organisationer och skolor. Den mest omfattande gjorde jag för adoptions- och fadderorganisationen Interpedia från år 1997. På 00-talet utformade jag en databas för Hoppets Stjärnas administration. Många vuxenläroanstalter, både folkhögskolor och arbetar- och medborgarinstitut, har använt KursLänken, som jag påbörjade under min tid som rektor vid Evangeliska folkhögskolan i Österbotten. Ett flertal kristna organisationer använder administrationssystem för kunder och prenumerationer. Ett antal databaser med kristet innehåll sponsrar jag inom ramen för Logosmappen för gratis användning till församlingar, teologer och andra intresserade.

70 år – då och nu

För 70 år sedan hängde mörka moln över Finland – igen. Skulle de barn som föddes då ha någon framtid i ett fritt Finland, som med ett hårsmån hade klarat sig ur kriget några år tidigare? Nåja, visserligen hade inte hela Finland klarat sig, men större delen. Till dem som fick en framtid hörde jag.

Två dagar efter att jag föddes, den 23 februari 1948, nåddes president Paasikivi av Stalins not. Han skulle infinna sig i Moskva för att underteckna en biståndspakt, som i praktiken skulle lägga Finland under den sovjetiska makten på samma sätt som Tjeckoslovakien samma dag blev en sovjetisk vasallstat efter en kommunistisk statskupp. Före det hade Ungern och Rumänien tvingats till motsvarande vänskaps-, samarbets- och biståndspakter.

Paasikivi skrev ett eget förslag till avtal med Stalin och sände ombud till Moskva i stället för att resa själv. Stalin föreslog att Moskva ensidigt bestämmer om röda armén skulle ingripa ifall fiender från väst angriper Sovjet via Finland, men i Paasikivis förslag skulle båda parter godkänna att hjälp sändes. Förvånande nog godkände Stalin detta. I annat fall hade nog kommunisterna, som då hade stor makt i Finland, vädjat om hjälp från Sovjet att ta makten.

Jag minns från min barndom att Stalin var ett namn förknippat med skräck och mörker. Efter att han hade dött 1953 kunde det hända att man ironiskt frågade ett barn som grät: ”Sörjer du Stalin?”

På den tiden sökte man Gud i kyrkor och bönehus. Man hittade inget hopp någon annanstans. Och Gud var nådig. Han sträckte sin beskyddande hand över oss. Vi fick en framtid i ett fritt land, trots att landet länge var fattigt.

Om ett par dagar får vi bevittna ett 100-årsminne från ett annat av de historiska skeden som avgjorde vårt lands öde. Utan jägarrörelsen som då kom till undsättning via Vasa hade vi knappast haft någon 100-årig självständighet.

  * * *

Återigen hänger mörka moln över vårt land och folk. Man har vänt Gud ryggen. Guds Ords ljus är sällsynt. Tackar vi Gud för att han lett våra öden, eller tackar vi människorna och vapnen? Bryr vi oss om att grunda våra lagar på hans Ord, så som våra fäder gjorde?

I dag är det som det berättas om domartiden i Bibeln: var och en gjorde som han behagade. Vi frågar: hur länge har Gud tålamod med oss?

När Guds Ord tas ifrån oss och ljuset på vår väg tynar bort fylls mörkret av oro och rädsla. Vad finns det för framtid för de barn som föds i dag?

Paradoxalt nog lyser ett allt starkare ljus i de länder som plågas under diktaturer och förtryck, samtidigt som mörkret tilltar i våra gamla kristna länder. Guds ord lyser upp människornas hjärtan, fast det inte syns utåt. Guds rike går som mest framåt där mörkret tycks råda. Guds ord bär inte bojor. Också hos många av de flyktingar som kallt visas bort från vårt land tänds ljuset från Guds ord, och vi kan bara be och hoppas att de i sina hemländer, dit de brutalt återsänds, tänder hoppets ljus också för andra.

Den som har en Bibel ska söka sitt framtidshopp där. Jeremia skriver (29:11):

Jag vet vilka tankar jag  har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Titus betjänar med FMS 16

Den 8 februari 2018 slutfördes en uppgradering av både serverdator och serverprogramvara. Nu rullar FileMaker Server 16 på Titus. En efterlängtad nyhet är att de som använder databaser via webbläsare nu kan visa och skriva ut pdf-dokument.

Det krävs FileMaker 14 eller nyare klientprogram för att öppna databaserna. Den nyaste versionen är FMP 16. En uppdatering till 16.0.4 har nyss lanserats. FileMaker Go 16 rekommenderas för iOS-användare.

Min barndoms jul

När jag var liten var julafton ännu en beredelsedag, åtminstone när julafton inföll på en vardag. Förmiddagen gick åt att ta in julgranen och klä den. Julbastun värmdes också på julaftonen. I min tidiga barndom hade vi gemensam rökbastu med grannen, och den eldades från tidigt på morgonen till mitt på dagen. Efter det fanns inrutade tider för dem och oss. I övrigt var dagen lång för ett barn.

Mamma hade alltid bråttom och för henne ville tiden inte räcka till. Korna skulle utfordras och mjölkas oberoende om det var helg eller vardag. Det sista städjobbet skulle ännu fixas, dukar och löpare sättas upp. Vi hade vissa pappersplanscher som alltid skulle sättas upp på sina bestämda platser. Julfärd med häst och släde och tomtebilder.

När jag var mindre än ett år lär jag ha ställt till ett verkligt elände, som om mamma inte annars hade haft att stå i med. Slaskämbaret råkade stå på köksgolvet i väntan på att det skulle föras ut. Och just det var ett passligt föremål att använda för mina övningar. Det råkade sig inte bättre än att slaskämbaret välte! Över det nyskurade golvet. Det är så man skäms ännu i dag.

Vi hade beställt julgubbe (jultomte sa vi inte men julbock var också en vanlig benämning) och det var oerhört spännande. De vuxna påminde om att man måste vara snäll. Och så lyssnade man väldigt noga efter bjällror. Jag var livrädd att mamma inte skulle hinna komma in från mjölkningen i fähuset. Men hon hann alltid i tid.

Min äldre bror sägs en gång ha sagt efter julgubbens besök: Hä va en roolian julgobb, för ha tala precis som Hari-Edna.

Längre fram, när det gick upp för mig att alltsammans var de vuxnas skoj, var jag faktiskt lite ledsen på mamma och pappa för att de inte hade sagt sanningen. Därför har vi aldrig lärt våra barn att det skulle finnas en jultomte.

Julklapparna var alltid ett spännande kapitel. Vi levde i efterkrigstiden och det fanns inte så mycket att vänta. Men det var en särskild julklapp som jag väntade särskilt på. Det var en som kom från morbror Martin, som var i Sverige och sände julpaket till syskonen. En sådan älskad julklapp var en tryckerileksak där jag kunde plocka bokstäver och stämpla text med bläck från en stämpeldyna.

I min barndom firade man inte julbön i kyrkan på julafton, utan det stora var julottan på juldagen klockan 6. Jag har inte själv fått uppleva färd till julottan med häst och släde. Vi hade åtta kilometer till kyrkan och det var inte självklart hur man skulle ta sig dit, för det var få i byn som ägde en bil. Widjeskogs bussfirma ordnade med buss, men den var ofta så fullpackad redan vid Pikvisbacka att de körde raka vägen till kyrkbyn utan att komma omvägen via Kortjärvi. Det blev en stor besvikelse för dem som stod och väntade.

En gång blev man så desperat att man gick till en chaufför i närheten som körde långtradare. Man väckte upp honom och fick honom snabbt i gång. Sedan packade man in sig i lastrummet där det inte ens fanns något att sitta på. På de krokiga vägarna blev många åksjuka. Jag var inte med själv den gången.

Mina första minnen från julottan är starka. Sömndrucken satt man inklämd i den fullsatta kyrkan och fick först lyssna till kyrkokören som sjöng Stilla natt. Det var alltid den versionen där basen faller in senare och sjunger som ett vågsvall i slutet av versen. Det var som änglasång.

Var hälsad, sköna morgonstund var den första psalmen. Min storebror lärde mig en rolig variant, som en dräng som hade fått löfte av sin husbonde om en ny päls sägs ha sjungit i öronen på bedragaren i stället för psalmtexten:

Vår greve lof’t en päls i fjol,
nog må den pälsen bliva stor
om den nån gång blir färdig.
Lova gåva
och ej hålla
vad kan vålla
mera våde.
Ge mig pälsen, eders nåde!

På den tiden hölls två predikningar, för först hölls julotta och sedan direkt därefter juldagens gudstjänst. Ibland kunde kyrkoherden anlita en gästpredikant för den ena predikan, men hade han inte det höll han själv två predikningar. Det kunde bli sömnigt så tidigt på morgonen.

På juldagen hölls alltid söndagsskolans julfest i bönehuset klockan 13. Då fick man delge varandra vad man hade fått i julklapp. På annandag jul var det julfest i bönehuset klockan 14. Då kom prästen och klockaren högtidligt vandrande genom mittgången som det herrskapsfolk de var. I stort sett hela byn gick till bönehuset.

Så skulle man förstås också bjuda gäster och på motsvarande sätt gå ”ti främands”. Mina föräldrar hade båda många syskon så det blev mycket folk. Kvinnfolket pratade med sitt och karlarna med sitt, och det var mycket ljud överallt. Flera av karlarna rökte och på den tiden bolmade man friskt inne. Vi hade ett ”rökbord” med askkopp framsatt, även om ingen i vårt hus var rökare.

Julmaten var enkel och i många fall gjord på egna ingredienser. Gröten och lutfisken var självklara, och till gröten hörde fruktsoppa eller -kräm. Lutfisken köptes några veckor innan som torrfisk och den skulle lutas ett par veckor före jul enligt den gamla traditionen.

Som barn hade jag ingen förståelse för att den verkliga julhögtiden börjar på julnatten. Julklapparna som man fick på julaftonskvällen var den stora höjdpunkten under julhelgen, och fast man sedan hade julklappar att leka med fanns det ändå något av en tomhetskänsla efteråt. Man hade inget kvar att vänta på!

E-bok om enkla FileMaker-lösningar

Utifrån en presentation som hölls på 2017 års FileMaker Developer Conference har en e-bok utgetts som pdf. Den är översatt till svenska och är lämplig som en första introduktion till att skapa lösningar med FileMaker Pro.

Ladda ner e-boken här.

Just nu pågår en kampanj: Köp en FileMaker – få en gratis. Kampanjen avslutas 20.12.2017.

God Jul och Gott Nytt År!

Avprogrammera julens avgud!

Dessa tankar är daterade 2.12.1990. Jag är inte säker på om texten alls publicerades i Vasabladet, vilket var avsikten. Det har ännu sin aktualitet, varför jag nu publicerar det för begrundan.

– – –

Varje år är det likadant. Man suckar över att julöppningen börjar allt tidigare, redan i mitten på november. Reklamerbjudandena sköljer över oss i allt rikligare mängd och väcker behov som vi annars aldrig skulle ha haft. Julen körs in så intensivt i november och december att man inte orkar med någon jul när julaftonen är förbi.

Och då gör sig det dåliga samvetet påmint. Man har gjort slut på sina pengar – på en massa onödigt. Man har åter vräkt i sig mat, och försöker undvika att tänka på dem som verkligen lider nöd.

Måste det vara så? Skall vi kristna låta oss ledas med i malströmmen?

Vad betyder det just i den här frågan att vara världens salt och ljus?

Det är möjligt, att om en kristen familj plötsligt ändrar sina vanor och börjar bete sig helt annorlunda än andra, så kan det också spåra ur. Man kan börja känna sig som A-klassens kristna, som nutida fariseer. Man börjar ställa lagiska krav på andra.

Men vore det inte skäl att kristna familjer skulle börja samtala om avarterna i samband med julfirandet, och hjälpa varandra att komma i gång med ett nytt beteende? Utan stöd går det inte. Det är tillräckligt jobbigt ändå.

För att komma i gång vill jag lägga fram ett förslag i sex punkter till en ”avprogrammering” av julens avgudadyrkan. Alla punkter passar kanske inte alla, och varje familj behöver fundera vad som går att använda för just dem.

1.  Samtala om julens innebörd. Ha ett dagligt bibelstudium, gärna med hjälp aven bra andaktsbok, med utgångspunkt i den gamla adventberedelsen. Be Gud om hjälp att finna rätt väg i olika praktiska ting.

2.   Berätta för barnen om varför dagens julhandel har blivit sådan den är. Avslöja jultomten för barnen. Gå in för en begränsad julklappslista, utgående från verkliga behov, och med en lagom nedvarvning från tidigare praxis. Skrota önskemål om ”onödiga” prylar.

3.   Lämna bort ”obligatoriska” julkort. Skriv i stället ett brev till sådana släktingar och vänner, som skulle sakna julkortet och som är glada åt er omtanke. Ta med ett vittnesbörd om julens verkliga gåva i brevet. Gör ett personligt besök hos dem som är inom räckhåll strax före jul, gärna med en jultidning eller en blomma som förning.

4.   Försök få släkten att förstå varför barnen inte behöver översvämmas med julklappar. Gör en överenskommelse, att inköp av julklappar åt släkt och vänner byts ut mot en kännbar gåva till nödlidande i världen.

5.  Satsa mera på gemenskap i julförberedelserna än på krav på perfektionism i städning och julpynt. Håll en måttlig nivå på julbordet. Bjud gärna någon ensam och hjälpbehövande på julmat. Och låt julgudstjänsterna, julevangeliet och julsångerna vara centrum!

6.  Låt barnen vara med och ge kollekt vid gudstjänsten, gärna den största sedeln. Avdela en del av familjens julbudget för hjälp åt nödlidande utan att för den skull göra det till någon ärofull gärning.

Om kyrklig vigsel av samkönade par

Tankar utifrån en intervju med Trygve Cederberg, Vbl 3.11, HSS-webb 2.11. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/163293

Citat av Trygve Cederberg:

 1. ”Om en person är homosexuell säger de konservativa att man accepterar människan, men inte homosexualiteten. Men homosexualitet går inte att skilja från en människa, så det är ett väldigt problematiskt argument som kyrkan för.”
 2. ”Det finns två argument att lyfta upp om Bibeln. Ett av dem är att vi måste följa allt som står i Bibeln, men i den står det också att vi ska slå barn med ris när de inte lyder. Och enligt Bibeln får kvinnor inte heller ha på sig smycken av guld eller fina kläder. Det känns som om det är tillåtet i dag.”
 3. ”För det andra kan vi frågasätta vilken slags samkönad relation det är som Bibeln talar om? Det kan handla om makt och utnyttjande i stället för homosexualitet. Vi kan inte tillämpa det här i dagens läge.”
 4. ”Jag har stört mig på att många tolkar Bibeln inkonsekvent. De tycker att det är okej med kvinnliga präster och att man inte agar barn, men homosexualitet går inte. Och dessutom säger de att vi ska följa Bibelns ord i detalj utan att anpassa den, men vi har ju anpassat Bibeln till samhällssynen många gånger.”
  ”Det går inte att säga att Bibelns budskap urvattnas om den anpassas till samhället. Bibeltolkningen har ju tidigare anpassats till samhällets värderingar. Vad är det viktigaste i Bibeln? Det är den gyllene regeln, trosbekännelsen och budorden.”

Det är svårt att bemöta alla de här argumenten utan att skriva många sidor. Jag ska försöka utforma ett kort bemötande punkt för punkt.

 1. Parallellt kunde vi säga: Om en man känner begärelse till en kvinna som inte är hans hustru är det synd enligt Jesu ord. Vi förkastar inte människan på grund av hennes sexualitet även om vi ser begärelsen som synd. 
 2. Det finns inget kategoriskt påbud att slå barn med ris när de inte lyder.
  Petrus skriver (1 Pet 3:3f): ”Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.” Det här är inget förbud, utan en förmaning att se till andra värden än de yttre.
   
 3. När Jesus i en fråga om äktenskapet hänvisar till skapelsen (Matt 19) gäller det uttryckligen ”man och kvinna”. Ingenstans i Bibeln talas det om samkönade sexuella relationer som skulle gillas, utan sådana behandlas alltid som synd.Det finns forskning som visar att jämbördiga homosexuella relationer fanns redan i antiken (se t ex C Caragounis: Homoerotik; XP Media 2000).

   

 4. Rom 12:2: ”Anpassa er inte efter den här världen.” När Jesus talar om lärjungaskapets villkor är det något helt annat än anpassning. ”Ni är jordens salt. … Ni är världens ljus. … Ni ska bli hatade av alla för min skull.”Hur vet Cederberg vad som är det viktigaste i Bibeln? Vilket är det förnämsta budet i lagen? Att älska Gud eller att älska sin nästa? Vad lärde Jesus?

  Vill man verkligen förstå vad Bibeln säger, eller vill man bestämma vad Bibeln säger? Luther sade att han är Skriftens lärjunge, inte dess mästare. Det var också Jesu inställning: ”Har ni inte läst …?” ”Skriften kan inte upphävas.”

FileMaker 16 har lanserats

Den 9 maj 2017 lanserades den senaste versionen av FileMaker-familjen. Utöver FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, FileMaker WebDirect och  FileMaker Server har familjen nu fått en medlem till: FileMaker Cloud.

För närvarande gäller en rabattkampanj på 25 % för övergång från Microsoft Access till FileMaker.

Servern Titus kommer tillsvidare att använda FileMaker Server 15 (hosting för utbildning och non profit).

Läs mera:

Korset i centrum!

Den stora elevförbundskören på 90-årsjubileet 26.3.2017. Dirigent: Niklas Lindvik.

På Marie bebådelsedag var jag kallad att hålla festtalet på 90-årsjubileet som firades samtidigt som elevförbundet höll sin årsfest. Jag anknöt till Margite Lindéns inledningstal där hon påminde om hur det var när skolan grundades. Skolans första verksamhetsår inleddes den 1 november 1926 i Dagsmarks bönehus.

Det var ovanligt många med på festen denna gång. Säkert påverkade det kommande ombyggnadsarbetet och att den nuvarande festsalen om något år ska rivas. Att det var 90-årsjubileum gjorde också sitt till att många upplevde stark nostalgi över tiderna som farit. Mycket är numera annorlunda, men skolans märke med korset i centrum finns fortfarande kvar. Det var också det som var tyngdpunkten i mitt tal: hur än nya tider kommer och allt ändras, så får detta inte ändras: Kristi kors ska vara i centrum.

Den stora elevförbundskören fullföljde också sin gamla tradition att i slutet av festen sjunga de två lystringssångerna: Det betyder föga och Och jag såg en ny himmel. ”Alla tårar skall han torka bort.”

Eftersom jag är van vid att spela in mina predikningar och lägga ut dem på webben spelade jag också in mitt tal med min iPhone.