Sekten som blir motsagd

"Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi."
Apg. 28:22

Bibelcitaten är utskrivna enligt Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning (Gamla testamentet) och Svenska Folkbibeln (Nya testamentet).

Använda förkortningar:

SKB = Svenska Kyrkans bekännelseskrifter
SGK = Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren


Förord

Människotankar - och Guds tankar

 • Drömmen går i kras
 • Verkligheten klarnar
 • Förförelsen kommer smygande
 • Sanningens ord avslöjar

Bekännelse och gemenskap

 1. Definitioner och frågeställningar
  1. Inledning
  2. På vad grundar sig vår gemenskap?
  3. Gemenskapens grund och uttryck
  4. Varför strävar vi efter gemenskap?
 2. Lära och liv
  1. Vad hotar vår gemenskap?
  2. En rätt söndring
  3. Dra gränser mot villfarelsen
 3. Grundförutsättningar för kyrkogemenskap
  1. Skriftens lära är en
  2. Våra aktiviteter i kristen gemenskap är en enhet
  3. Konsekvenser

Sauls offer - och vårt

Riket som kommit i strid med sig självt

 


Ola Österbacka, 1998. E-post: ola@ofsystem.fi

Onos fatizon

Uppdaterad 26.1.2002