Biblion

 
 

Biblion – Guds gåva

Föreningen Logos äger sedan november 2007 aktier i Bostads Ab Skolhusgatan 13 i Vasa, som berättigar till en fristående lokal vid Biblioteksgatan 5. Lokalen hade tidigare innehafts av en svenskspråkig frimurarloge. Den har en stor sal med mäktig arkitektur och några mindre rum samt kök. Lokalen ser vi som Guds gåva. Se gatubild på Google Maps! Läs mera om Biblions historia!

Renoveringsarbeten

Från december 2011 pågår renoveringsarbeten för att få skilda toaletter för damer och herrar jämte dusch. I början av 2012 förnyades värmesystemet och tillhörande ventilationsanläggning. Det gamla systemet var opålitligt och driftskostnaderna höga.

Läs om arbetet här!

GS-arkiv

Föreningens hedersmedlem Gottfrid Sirén har donerat stora delar av sitt arkiv med böcker, urklipp, fotografier m.m. till Föreningen. Biblioteket har utökats med donationer från Evangeliska folkhögskolan och privatpersoner. Urklippsarkivet och biblioteket finns i sökbar form i en webbdatabas, som även innehåller en del i Kycklings hembygdsgård i Lappträsk.

Uthyrning

Kyrksalen hyrs i princip ut för kristen verksamhet som inte strider mot Föreningens syfte. Lilla salen kan hyras ut för olika ändamål.