Kyrktexter har ny version (beta)

Databasen Kyrktexter har fått en ny version 2, som nu finns i en betaversion för testning.

Kyrktexter är ett hjälpmedel för gudstjänstplanerare och är tillsvidare anpassad för S:t Johannes ev-luth församling och Lutherska bekännelsekyrkan. Det finns även en planerad funktion för den nya handboken (2000) i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, men den har ännu inte öppnats för gäster.

Kyrktexter kan nås med webbläsare (gäster och registrerade användare), FileMaker Pro eller Pro Advanced (från v 12) och FileMaker Go för iPad (version 14 rekommenderas). För de sistnämnda är databasvärden titus.ofsystem.fi.

Gäster kan ansluta för att välja en helgdag och läsa/kopiera texterna för dagen, samt böner. Registrerade användare kan, förutom att underhålla databasen,  göra noteringar om händelser, psalmer och diverse statistik.

FileMaker Reseller

F:ma OF system/ Ola Österbacka har deltagit i en återförsäljarutbildning för FileMaker-produkter och har tilldelats status som FileMaker Reseller.

T:mi OF system/ Ola Österbacka on käynyt FileMaker-tuotteiden myyntikoulutuksen ja saanut FileMaker Reseller statuksen.

God Jul!

Till alla vänner, släktingar och kunder önskas en välsignad julhelg och ett gott nytt år.

En julbetraktelse finns här.

Versen på julkortet är från Sionsharpan 12 med Juhani Martikainens text. Hela vers 2 lyder:

Otroligt, men dock verkligt:
Vår Gud har kommit ner
ifrån sin höga himmel
och själv sig åt oss ger!
I Sonen han oss skänker
sin kärlek och sin nåd.
Hans namn är Fridens furste
och Underbar i Råd.

Julkort 2015